https://sugardaddylist.org/nl/disclaimers/Disclaimers
Gelieerde openbaarmaking

Disclaimers

Door deze service te gebruiken, accepteert u dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade of vernietiging van eigendom, letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van dit domein of gegevens of materiaal die op of in verband met dit online platform zijn geplaatst.

Alle acties van onze leden, zowel offline als via onze site. Alle problemen die zich voordoen als gevolg van het verkrijgen van iets van onze applicatie of website.

U gebruikt deze pagina en dit platform naar eigen goeddunken, evenals alle items die ervan worden gedownload. U bent aansprakelijk voor eventuele schade aan uw apparatuur, internetprovider of andere apparatuur of gegevens die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze service of toegang tot inhoud van deze pagina, en u doet afstand van onze aansprakelijkheid.

Het gebruik van deze website en service is alleen voor het plezier. Wij zijn niet aansprakelijk voor acties of resultaten die u zou kunnen hebben als gevolg van het volgen van het advies op deze webpagina.

U stemt ermee in dat, ongeacht eventuele andersluidende wetgeving of wet, elke claim die u tegen deze website of app indient, moet worden ingediend binnen één jaar nadat de aansprakelijkheid is ontstaan.

Nauwkeurigheid van informatie op de site

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle gegevens die op de site worden geplaatst, zoals kosten, prijzen en productdetails, echt zijn, en we zullen eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk herstellen nadat we ervan op de hoogte zijn. We verzamelen de informatie op de site uit een aantal bronnen, waaronder direct contact met leveranciers van goederen of diensten en ons eigen onderzoek. We kunnen niet garanderen dat de site foutloos zal zijn of dat al het verstrekte materiaal volledig correct zal zijn. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen.

Gebruik de site daarom altijd als een bron van algemene gegevens. U dient de juiste en actuele gegevens rechtstreeks bij de juiste datingservice te zoeken voordat u besluit zich aan te sluiten bij of hun artikelen en/of diensten te kopen. Het gebruik van de website is geheel naar eigen inzicht. Sugardaddylist.org is niet verantwoordelijk jegens u of iemand anders voor enige (financiële of andere) beslissing of passende maatregelen op basis van gegevens die zijn opgenomen in of weggelaten uit de service.